Entreprise

Henvendelser kan rettes til sentralbord 72 85 42 60 eller firma-epost post@trebetong.no , alternativt ta kontakt med kontaktpersoner som angitt nedenfor.

TOTALENTREPRISER OG TØMMERENTREPRISER:

Kontaktpersoner:
Daglig leder Idar Bjerkenås – 928 80 501 / idar@trebetong.no
Prosjektleder Jon Erik Lund – 928 80 509 / jonerik@trebetong.no

BETONGENTREPRISER:

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Frode Krogstad – 917 88 166 / frode@trebetong.no